لیبل گلابی

انواع لیبل گلابی در طرحها و رنگهای مختلف
تماس برای قیمت